วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้พนักงานบริษัท จำนวน 20 คน ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง


ว้นที่ข่าว : 10/09/2561
ปิดหน้าจอ