วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานบริษัท จำนวน 20 คน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สนง.พัฒนฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 25/10/2561
ปิดหน้าจอ