สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...

(15 สิงหาคม 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 17 ราย ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารว้นที่ข่าว : 15/08/2561
ปิดหน้าจอ