ด่วน! สพร. 10 ลำปาง ประกาศรับสมัคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อีก 1 รุ่นสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ 2561
...

ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ปิดหน้าจอ