ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าที่ยังไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ติดต่อขอรับการประเมินได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
...

ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ปิดหน้าจอ