สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไปและช่างในสถานประกอบการ จำนวน21คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไปและช่างในสถานประกอบการ จำนวน21คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง


ว้นที่ข่าว : 16/08/2561
ปิดหน้าจอ