สนพ.สตูล ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...

(15 สิงหาคม 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล(สนพ.สตูล) ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 15 คน ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับช่างไฟฟ้าฯ ในพื้นที่จังหวัดสตูล


ว้นที่ข่าว : 15/08/2561
ปิดหน้าจอ