การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 11 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 25/05/2561
ปิดหน้าจอ