สนพ.พังงา ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าในอาคาร
...
...
(24 กรกฎาคม 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (สนพ.พังงา) ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าในอาคาร  จำนวน  19 คน ณ โรงแรมซิกเซนส์ยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

ว้นที่ข่าว : 24/07/2561
ปิดหน้าจอ