ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
...
...
...

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี


ว้นที่ข่าว : 20/06/2561
ปิดหน้าจอ