สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์  ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

       วันที่ 9  มิถุนายน  2561  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบกิจการ ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้า(อิสระ) รวมจำนวน 14 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 26/3, 26/10 และ 26/13

 


ว้นที่ข่าว : 09/06/2561
ปิดหน้าจอ