สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ รับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับสถานประกอบกิจการ
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 37 คน มีผู้ผ่านการรับรองความรู้ ความสามารถจำนวน 37 คน


ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
ปิดหน้าจอ