ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไปและช่างในสถานประกอบการ จำนวน 20 คน  ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 30/05/2561
ปิดหน้าจอ