สนพ.นน. ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สนพ.นน. ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน10คนและมีผู้ผ่าน 10 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน


ว้นที่ข่าว : 24/05/2561
ปิดหน้าจอ