สนพ แพร่ ประเมินความรู้ ความสามารถ ช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 9
...
...
...
...
...

          ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 9/61 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 12 คน

 


ว้นที่ข่าว : 20/05/2561
ปิดหน้าจอ