สนพ.เพชรบูรณ์ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า
...
...
...
...
(วันที่ 18 – 19 เมษายน 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์(สนพ.เพชรบูรณ์)  ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 29 คน โดยเป็นแรงงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแรงงานในระบบ

ว้นที่ข่าว : 19/04/2561
ปิดหน้าจอ