สนพ.พัทลุง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...

     เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2561  สนพ.พัทลุง  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ  ตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557  สาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร    ณ  ห้องรับรองความรู้ความสามารถ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง   มีผู้เข้ารับการประเมินฯ   จำนวน   14   คน  


ว้นที่ข่าว : 31/03/2561
ปิดหน้าจอ