การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...

วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายคฑาฉัตร จันทร์แสง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มอบหมายให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.ปีสุดท้าย จำนวน 25 คน ณ ตึกอบรมชั้น 2 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เพื่อให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557


ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
ปิดหน้าจอ