สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 22 คน ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง


ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
ปิดหน้าจอ