สนพ.กาฬสินธุ์ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
(วันที่ 16 มีนาคม 2561) นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ (ผอ.สนพ.กาฬสินธุ์)  มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินผู้ยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย ของวิทยาลัยเทคนิคเขาวง  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน  41 ราย ณ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
ปิดหน้าจอ