สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถดำเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 24 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
ปิดหน้าจอ