สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เร่งผลิตช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เร่งผลิตช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
                วันที่ 12 กพ. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับกลุ่มช่างไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  ทั้งนี้เพื่อให้ช่างไฟฟ้ามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และที่สำคัญ จะเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
ปิดหน้าจอ