สนพ.อ่างทอง ประเมินความรู้ความสามารถ
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง  จัดประเมินความรู้ความสามารถ  ระหว่างวันที่  7-8 ก.พ. 61ให้แก่บุคคลทั่วไปผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า  จำนวน  26  คน  มีผู้ผ่านการประเมิน  26  คน


ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
ปิดหน้าจอ