สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินฯ ช่างไฟฟ้า
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถแก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 21 คน ณ ศุนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
ปิดหน้าจอ