สนพ.สส.ประเมินฯ ช่างไฟฟ้า
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 มกราคม 2561 นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ บริษัท กำธรแอร์ จำกัด จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
ปิดหน้าจอ