สนพ.น่าน ประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ฝป. ดำเนินการประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมิน 15 คน มีผู้ผ่านการประเมิน 15 คน


ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
ปิดหน้าจอ