ลงนามถวายพระพร
...
...
...
...
...
...
...
(1 ม.ค. 61 ) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก
 ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เเละนางดรุณี นิธิทวีกุล เลขานุการกรม ร่วมด้วย ณ พระบรมมหาราชวัง
        ทั้งนี้สำนักพระราชวัง ได้เปิดจุดลงนามถวายพระพรให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป  ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพรจนถึงเวลา 17:00 น. 

ว้นที่ข่าว : 01/01/2561
ปิดหน้าจอ