สนพ.ศรีสะเกษ ออก License ให้กับช่างไฟฟ้า
...
...
...
...

จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย
สนพ.ศรีสะเกษ ออก License ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธ.ค.'๖๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า จำนวน ๔๐ คน เพื่อให้ประกอบอาชีพช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารได้ถูกต้องตามกฎหมาย


ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
ปิดหน้าจอ