สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เร่งผลิตช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เร่งผลิตช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
                วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับกลุ่มช่างไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อให้ช่างไฟฟ้ามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ และที่สำคัญ จะเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจำนวน 19 คน ไม่ผ่านการประเมินฯ 1 คน สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการประเมินฯ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จะฝึกอบรมและยกระดับฝีมือให้ในโอกาสต่อไป

ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
ปิดหน้าจอ