ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 7/2561
...
...
...

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานประเมินฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 7/2561 ณ
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โดยมีผู้เข้าประเมินฯ จำนวน 12 คน และผู้ผ่านการประเมินฯจำนวน 11 คน


ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
ปิดหน้าจอ