การประเมินความรู้ความสามารถบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศ
...

          นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถนอกสถานที่ให้กับผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าของบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ ระหว่างวันที่  8 , 9 , 16 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 46 คน  รวมผู้เข้ารับการประเมิน 137 คน  โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 137 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน  ดำเนินการแล้ว จำนวน 97 คน ดำเนินการครั้งนี้  137 คน  ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 234 คน

 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 21/11/2560
ปิดหน้าจอ