พัฒนาฝีมือแรงงานนท์เร่งออกLicense ให้คนทำงานช่างไฟฟ้าตามกฎหมายบังคับ
...
...
"พัฒนาฝีมือแรงงานนท์เร่งออกLicense ให้คนทำงานช่างไฟฟ้าตามกฎหมายบังคับ" 24 กค. 60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ( License ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 24 คน เพื่อออกหนังสือสามารถนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเปิดเผยว่า หากสถานประกอบกิจการจ้างแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองฯ รวมถึงลูกจ้างที่ทำงานไม่มี หนังสือรับรองฯ จะมีความผิดตามกฎหมาย
ว้นที่ข่าว : 24/07/2560
ปิดหน้าจอ