การประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสมพร ศรีธูป ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ให้กำลังใจผู้รับการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


ว้นที่ข่าว : 27/06/2560
ปิดหน้าจอ