สนพ.นบ.จัดประเมินช่างไฟ
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


ว้นที่ข่าว : 19/06/2560
ปิดหน้าจอ