ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.9 มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 10 คน พร้อมสุมดประจำตัว และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับหนังสือรับรองฯ จากนั้นได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และตรวจติดตามภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานภายในสถาบันฯ ดังนี้
- การฝึกอบรม สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
- การฝึกอบรมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (zoom) สาขาการเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติด้วยโปรแกรม Sketch Up
- การฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
- การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ว้นที่ข่าว : 11/2/2564 13:43:03
ส่งต่อให้เพื่อน