ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.15 อย. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ 2 สาขา

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 5 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา


ว้นที่ข่าว : 7/2/2564 14:46:19
ส่งต่อให้เพื่อน