ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.15 อย. ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ และช่างไฟฟ้าฯ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
วันที่ 21 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 9 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 2 คน
ว้นที่ข่าว : 22/1/2564 18:13:13
ส่งต่อให้เพื่อน