ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสาคร เร่งประเมินช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ เพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 4 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน  7 คน   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างฝีมือได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  เป็นอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ


ว้นที่ข่าว : 14/1/2564 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน