ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 2 สาขา ดังนี้
1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 6 คน
2.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 5 คน พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้สมุดประจำตัวตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และการใช้ แอปพลิเคชั่น DSD Smart Skill & Service ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ว้นที่ข่าว : 11/1/2564 11:16:52
ส่งต่อให้เพื่อน