ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 12 คน ผ่านการประเมินฯครบทั้ง 12 คน

ว้นที่ข่าว : 8/1/2564 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน