ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจำนวน 16 คน ผ่านการประเมินฯจำนวน 16 คน

ว้นที่ข่าว : 8/1/2564 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน