ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ระนอง จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

5 ม.ค. 64  สนพ.ระนอง จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 24 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สนพ.ระนอง โดยมีมาตรการคัดกรองป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนการประเมินฯ


ว้นที่ข่าว : 6/1/2564 12:50:37
ส่งต่อให้เพื่อน