ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สกลนครรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

...
...
...
25 ธ.ค.63สนพ.สน. จัดประเมินความรู้ความสามารถ(License) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่จะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าฯ จำนวน 2 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 25/12/2563 11:19:13
ส่งต่อให้เพื่อน