ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดย กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 2 สาขา ดังนี้
1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 6 คน
2.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 6 คน
พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้สมุดประจำตัวตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และการใช้ แอปพลิเคชั่น DSD Smart Skill & Service

ว้นที่ข่าว : 22/12/2563 9:25:28
ส่งต่อให้เพื่อน