ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน “ เดินหน้านำภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ” ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน และรับฟังปัญหาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 แห่ง คือ

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ็น พี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  ประกอบกิจการ ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอแอร์แอนด์เซอร์วิส  ประกอบกิจการ ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชแมชชีนเทค ประกอบกิจการ แปรรูปโลหะ อโลหะ และผลิตหน้ากากอนามัย

 


ว้นที่ข่าว : 21/12/2563 20:35:35
ส่งต่อให้เพื่อน