ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

ประเมิน

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างแอร์ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จำนวนผู้เข้ารับการประเมินฯ ทั้งสิ้น 1 คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 1 คน


ว้นที่ข่าว : 4/12/2563 12:04:17
ส่งต่อให้เพื่อน