ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่  11 พ.ย. นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป และพนักงานในสถานประกอบกิจการ ที่ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  จำนวน 15 คน  เวลา 09.00 น. ถึง 17.00น.


ว้นที่ข่าว : 12/11/2563 16:30:48
ส่งต่อให้เพื่อน