ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

เมื่อวันศุกร์ที่่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ โดยนายธีระยุทธ ถุงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

จัดให้มีการดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิขย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑

ให้กับประชาชนผู้มีความประสงค์ และยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการประเมินฯ จำนวน ๑๔ คน

ณ ศุนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถกลาง จังหวัดนครสวรรค์

 


ว้นที่ข่าว : 9/11/2563 13:55:51
ส่งต่อให้เพื่อน