ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราม จัดประเมินฯ ช่างแอร์ และช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

        วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถใน  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 6 คน และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 7 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  กำหนดสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
        สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการประเมินฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การประเมินฯ ได้ที่ โทร.  034 - 711 284 หรือสมัครประเมินฯ  ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 190 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000


ว้นที่ข่าว : 30/10/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน