ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 24 คน
ในการนี้ นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เป็นประธานในการเมินฯ พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้สมุดประจำตัวตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ว้นที่ข่าว : 28/10/2563 10:35:00
ส่งต่อให้เพื่อน